Home » Contact Us

Contact Us

Rohingya Translation
Rohingya Language Foundation

We have been providing quality Rohingya Translation worldwide since 2007.
We are the pioneer and the first to provide Rohingya translation worldwide for all types of documents including the medical, engineering and food items. 


Rohingya
Language Foundation
27 Faircross Avenue
London IG11 8RD

M: +44(0)742 900 5787
T: +44(0)203 643 8058

Email: sidqm@yahoo.com
Email: sidqm@RohingyaLanguage.com
Website: http://www.RohingyaLanguage.com
 


Rohingya Language Sample:

Assolamu Aláikum.
Aijja boóut bosór age añí no kláss ót forídde thaim ot,
ekzon e añáre Yaasín Súurar kitab uggwá diíl.

      Añí kitab íba fottídin foittám.
      Lékin ek din báfir de Yaasín Súura hóde íba Quran or kolób.

Añí íbar maáni zaintam keén gom laaitóu.
Maáni no zanír dé ótolla dil ot mazé bicí ferecani laiggé.

      Lékin dil ot mazé endila ekkán ereda goijjíde,
      zodi añáre Allah ye honódin mouka de,
      añí Yaasín Súura ré maáni báñgi, kitab banai,
      manúic beggún ór hañsé foóñsái youm.

Boóut bosór baade Allah ye añár dil or hotá kobul goijjé.
Ar Allah ye añáre cókti diyé,
Yaasín Súura ré kitab banai maincóre dibellá.

      Fúañti añáre, nizor zuban ó, banai bélla cókti diyé,
      ze zuban ot añí Yasín Súura ré torjuma gorí faijjí.
      Ze zuban nwá ré aijja duniyai beggúla mani loiyé.
      Ar duniyai beggúla estemal gorér,
      Ar Rohingya báiyain beggún é íbar tú fáaida far.

Waáheru Daawána.
Assolamu Aláikum.
Eng. Mohammed Siddique
London, UK


%d bloggers like this: