Home » H

H

habit adot (n.)
habitation
táká (n.) , tákoon (n.) , boustí (n.) , gór (n.) , zaga (n.) , mokan (n.) , abadi (n.)
had aiccíl (v.)
haematoma lou zoma (n.) , matár alugula (n.)
haemorrhaging lou bicí neeler (v.) , hún bicí neeler (v.) , lou bon noór (v.)
hail zóror fúça (n.) , zór or fattor (n.) , cíl foroon (n.) , cíl fore (v.)
hair sul (n.) , keñc (n.)
hair bun sulor júñça (n.)
hair brush sul or brac (n.)
hair dryer sul fúoni (n.)
hair falling sul zórer (v.) , sul zorá (n.)
hair on body keñc (n.)
hair on head matár sul (n.)
half adá (n.) , ekdók (n.) , addók (n.) , addán (n.)
hall hóol (n.) , boro hamrá (n.)
hallway hóol ór rasta (n.)
ham cúwor or ran or gusso (n.)
hamburger hámbagár (n.) , cúoror bon ruthi (n.)
hampered ruikké (v.) , rukí giyói (v.) , tíaiye (v.) , tíaigiyoi (v.)
hand át (n.) , hát (n.) , át or hoiccáttu lóti uoror paáth (n.)
hand wash container át dúwoní (n.) , hát dúwoní (n.)
handback át fisé rak (n.)
handbag át or beg (n.) , dhula (n.)
handbook átorkitab (n.) , átorboói (n.) , hátorkitab (n.)
handed háwala goijjé (v.) , háwala gorá giyé (v.) , gosái diyé (v.) , gosái diya giye  (v.)
handicap át théng bañdá (v.) , át theng mazur (v.) , hát théng bañdá (v.)
handkerchief nuwal (n.) , átor nuwal (n.) , hátor nuwal (n.)
handle dóroni (n.)
handled sóñillé (v.) , sámaillé (v.)
handover gosáidiye (v.) , háwala gorí diye (v.)
handsome cúndor (adj.) , cúndoijja (adj.)
handwritten hátor leikká (adj.)
hang fáñcide (v.) , golat fáñcide (v.)
hanger lothkani (n.)
happen óo (v.)
happened óiye (v.)
happening órr (v.)
happiness kúci (adj.)
happy kúci (adj.) , húci (adj.) , anondo (adj.)
harass frecangor (v.) , dukde (v.) , cótanigoré (v.) , tongoré (v.) , hocthode (v.) , hóirangoré (v.) , gulmalgoré (v.) , zala (v.)
harassment frecangoróon (n.) , dukdoon (n.) , cótanigoróon (n.) , tongoróon (n.) , hocthodoon (n.) , hóirangoróon (n.) , gulmalgoróon (n.) , zaloon (n.)
harbor zaáñs gáñça (n.)
hard bamboo cíba bañc (n.)
hard doró (adj.) , soktó (adj.) , hotín (adj.) , kotín (adj.) , hótora (adj.) , háad (adj.) , mockil (adj.) , hora (adj.) , koththor (adj.) , sónggin (adj.) , norom noó (adj.)
hard palate galor doró sal (n.)
hard water hoc faní (n.)
harder bicí doró (adj.)
hardware doró ciz (n.) , komputar (n.)
hardworking duk goréde (adj.) , mehénnot goréde (aj.) , kucíc goréde (adj.) ,
harm nuksangor (v.) , nuksan (n.) , dukder (v.) , duk (n.) , hoctho (n.) , hocthogor (v.)
harmed nuksan goijjé (v.) , nuksan foóñsáiye (v.)
harmonica baza (n.)
harmonious ektalor (adj.) , talborabor (adj.)
harmony militáka (v.)
has asé (v.) , né (intr.) , hál (Arabi:)
hat héth (n.) , sánidiya thufi (n.)
hatchling hossób ór sóo (n.)
hate íncagor (v.) , nafórotgor (v.)
hatred ínca (n.) , nafórot (n.) , hínca (n.) , deéi nofará (n.) , gom nolága (n.) , fosón nolága (n.) , dilot keñça raká (n.)
have asé (v.)
having táker (v.) , asé (v.)
hawk sil (n.)
he te (pron.) , ite (pron.) , ibá (pron.) , taáñi (pron.) , íte (pron.) , híte (pron.) , íba (pron.) , uibá (pron.)
he did not come ite nú aiyé (phrase.)
he does not come ite nu aiyé (phrase.)
he never came before ite age honódin nú aiyé (phrase.)
he who ze (pron.) , zibá (pron.)
he will come at all ite ebbre nu aibóu (phrase.)
he will never come ite honódin nu aibóu (phrase.)
he will not come ite nu aibóu (phrase.)
He! You Yaá (n.)
head matá (n.) , royis (n.) , boro manúic (n.) , incáac (n.)
head cannot move up matá tulí nofare (v.)
head dazzling matá gúañ (v.)
head hair fall matár sul zóra (n.)
head heated up matá gorom ór (v.)
head imbalance matá fakká (n.)
head lice matár uinn (n.)
head panic matá sisia (n.)
head poking matá thonthonar (v.)
head tightening matá dóra (n.)
headache matá hoñrani (n.)
headed mukdiya (v.) , matádiya (v.) , hédhin diya (v.) , sóddari goijjé (v.) , sóddari gorá giye (v.)
header matá (n.)
header bar hédhar baár (n.)
headmaster hédhmasthor (n.)
headset matár séth (n.) , hanor fún (n.) , espikar fún (n.)
healed zohom fúaiyé (v.) , zohom fúaigiyói (v.) , gom óiye (v.) , bóri aiccé (v.)
health sehét (n.) , tondurostí (n.)
healthy sehéti (adj.) , sehétóla (adj.)
hear fún (v.) , cún (v.)
heard fúinne (v.) , fúnagiyé (v.)
hearing fúna (n.) , fúnoon (n.)
hearing problem fúna mockil (n.)
hearsay fúnta hotá (n.) , fúinna hotá (n.)
heart kolób (n.) , dil (n.) , mon (n.) , dilmon (n.) , holób (n.) , amgurudá (n.)
heart failure kolób fél (n.) , kolób ham nogorér (n.)
heat gormi (n.)
heated goromdiya (adj.) , goromgoijjá (adj.)
heater hithar (n.) , gorom dooni (n.)
heating goromgorá (n.) , goromgoróon (n.)
heaven asman (n.) , jonnot (n.) , bísso (n.)
heavier bicí bári (adj.) , bicí bór (adj.) , bicí unzóni (adj.) , bicí uzón óla (adj.)
heaviest ebbre bór (adj.) , ebbre bári (adj.) , ebbre uzóni (adj.)
heavily bicí gorí (adv.) , soktó gorí (adv.) , furafuri (adv.) , dhoóñr gorí (adv.) , ódor baára (adv.) , becábici (adv.)
heavy bór (adj.) , bári (adj.) , uzónbicí (adj.) , sóngin (adj.) , mozbut (adj.) , soktó (adj.)
hedgehog kúduk (n.)
heedless forbasára (adj.) , befrowa (adj.)
heedlessness forba (n.) , gaféliyoti (n.)
heel foolmurí (n.) , théng or fool murí (n.)
heifer harúl (n.) , harúl gouru (n.)
height usol (n.) , unca (n.) , uncayi (n.)
heighten usol goré (v.) , rong hora goré (v.) , dóoñk tulé (v.)
heightened usol goijjé (v.) , rong hora goijjé (v.) , dóoñk tuillé (v.) , dhoóñr goijjé (v.) , ódor baára (v.)
held dóijje (v.) , entezamgoijjé (v.)
hell zuzuk (n.) , jáhannam (n.) , hórabzaga (n.)
hello keén asó (n.) , assolamu aláikum (n.) , sólam (n.) , hélou (n.)
helmet doró thufi (n.) , thufi (n.) , thaala (n.)
help modot (n.) , musáda (n.) , cáaijjo (n.) , sewá (n.) , modotgor (v.) , modotde (v.) , musádagor (v.) , cáaijjogor (v.) , modod (n.)
helped modot goijjé (v.) , hémayot goijjé (v.) , taaun goijjé (v.)
helper modot goróya (n.) , modot gar (n.) , musáda goróya (n.) , cáaijjo goróya (n.) , hémayot goróya (n.)
helpful modot goréde (adj.)
helping modot gorér (v.) , hémayot gorér (v.) , taaun gorér (v.)
hen kuúñri kurá (n.)
hence yián ólla bouli (adv.) , tói (adv.) , ótolla (adv.) , yiántu loti (adv.) , ezagattu loti (adv.) , yiántu (adv.)
her ibár (pron.)
here eçé (prep.) , yiánot (prep.) , iñyót (prep.)
hereafter Ahérot (n.)
heritage miras (n.)
hers ibár (pron.)
herself íba nize (pron.)
hesitate córma (v.) , dhora (v.) , tóttora (v.) , rukí rukí hoó (v.) , tótomoto gor (v.)
hexagon sókuinna (n.)
hidden luwaiya (adj.) , gaib (adj.) , húfia (adj.) , cupaiya (adj.) , gupti (adj.) , gufoni (adj.) , lukaiya (adj.)
hide luwa (v.) , luka (v.)
hiding luwar (v.) , cupar (v.) , dabar (v.)
high usol (adj.) , bicí (adj) , unca (adj.) , boro (adj.)
higher usoilla (adj.) , beec usol (adj.) , usolbicí (adj.) , unca (adj.) , boro (adj.) , bicí usol (adj.)
highest ebbre usol (adj.) , sóbseusol (adj.)
highlight foórgor (v.) , waazá gor (v.)
highlighted waazá goijjá (adj.) , waazágoijjá (v.)
highly bicí gorí (adv.) , usol gorí (adv.) , boro gorí (adv.)
him taré (pron.)
himself te nize (pron.) , íte nize (pron.)
hip keñil or zura (n.) , keñil or girá (n.)
his tar (pron.)
historian tuariki manúic(adv.) , twariki manúic (n.)
historical tuariki (adj.)
historically tuariki hísafe (adv.)
history tuarik (n.) , hísthuri (n.) , itihás (n. Bangla.)
hit mar (v.) , mare (v.) , mara háiye (v.) , mairháiye (v.) , fiça háiye (v.)
hitting bari marer (v.) , marer (v.)
HIV biaram fáith gorá komzur óizagóide biaram (n.)
HIV Human Immune Deficiency Virus maincór dofágorá komzur goréde fuk (n.)
hobby cóouk (n.)
hoist thanitul (v.) , uormikká thanitul (v.)
hold dór (v.)
holding dóriraker (v.) , dóra (n.) , átor bútore (n.)
hole ful (n.) , fóth (n.) , gañt (n.)
holiday cúthkir din (n.)
hollow kúlkuillá (adj.)
home gór (n.) , mokan (n.) , bari (n.) , bacá (n. Bangala.)
homeless górsára (adj.) , barisára (adj.)
homeless people górsára manúic (n.)
homepage górorsófa (n.)
homing student zagir (n.)
Hon Mohótorom (n.)
honest imandar (adj.) , sída (adj.) , hol náide (adj.) , feñs náide (adj.) , uzuzu (adj.) , feñs sára (adj.) , behañ noóde (adj.) , imandari (adj.) , cóicca (adj.) , muhéles (adj.) , sóiyi (adj.) , sáadek (adj.)
honesty imandari (n.)
honey modú (n.)
honor córman (n.) , fohór (n.) , boroizzot (n.) , ehéteramgor (v.) , ekeram gor (v.) , izzot gor (v.) , ónar (n.)
hook kuñça (n.)
hooligan gundha (n.) , oiggosára-zitu-dhamíc-hoijja-goróya (n.)
hope acágor (v.) , acá (v.) , bórusa (n.) , ummit (n.)
hopefully acá gorídde (adv.) , acá goríyoré (adv.)
horrifying dhorlagedé (adj.)
horizon asman or guijja (n.)
horizontal fattóijja (adj.)
horn cíng (n.)
horrible dhorlágede (adj.) , hóraf hóraf (adj.)
horror ódor baára dhor (n.)
horse gúra (n.) , gúñra (pawár) (n.)
hose fanír páip (n.) , fanír noli (n.) , hóus (n.)
hospital hóspital (n.) , dhaktor hana (n.)
hospitalize hósptal tuillé (v.)
host girós (n.)
hóstel hósthel (n.) , eskuilla fuain tákede gór (n.)
hostile ducmoni (adj.) , bicí uldha (adj.)
hostility ducconi (n.) , dumoni (n.)
hot gorom (adj.)
hotel hóthel (n.)
hotter bicí gorom (adj.)
hottest ebbre gorom (adj.) , sóbse gorom (adj.)
hour góndha (n.)
house gór (n.) , bari (n. Bangala.)
household girísti (n.) , góror (adj.) , górowalar (adj.) , górbarir (adj.) , górbari (n.) , górowali (n.) , gór (n.) , górbarir (adj.) , foribar (n. Bangla.)
housing górbari (n.) , sákin (n.) , masákin (n.)
how kengóri (adv.) , hondila gorí (adv.) , kirohom gorí (adv.)
how do you feel now yaa keén lager (phrase.)
how is now yaa keén (phrase.)
how long hotódin (adj.) , hoddúr (adj.)
how many howá (adj.)
how much hodún (adj.)
however mogor (adv.) , kintu (adv.) , lékin (adv.) , tobé (adv.) , háñlaké (adv.) , albettá (adv.)
hub mazdáli (n.) , maz (n.) , morkoz (n.) , háb (n.)
hubbub uzara uzori (n.) , guzora guzori (n.) , uzoor (n.)
huge bicí boro (adj.) , bicí dhoóñr (adj.) , azim (adj.)
human manúic (n.) , insáan (n.) , moniccó (n.)
human being insán zati (n.) , moniccó (n.) , moniccó zati (n.)
human rights insáni hók ókkol (phrase.) , insáni hókuk (phrase.)
Human Rights Chief Insáni Hók ókkol ór Boro (n.)
Human Rights Commission Insáni Hók ókkol ór Komisen (n.)
humanitarian insániyoti (adj.)
humanity insániyoti (n.)
humid uñáiththa (adj.)
humiliate córomde (v.) , córomdo (v.) , beizzotgor (v.) , holla nisegorá (v.)
hundred ekcót (n.) , cót (n.)
hundred thousand lak (n.) , ekcót ázar (n.)
hundred-one ekcó-ek (n.)
hundreds cóte cóte (n.) , cót cót (n.)
hunger búke (n.) , uwáicca (adj.) , búka (adj.)
hungry búkah (adj.) , búklaiggéde (v.)
hunt cíarigor (v.) , cíkargor (v.)
hurt dukde (v.) , zohómde (v.) , duk (n.) , zohóm (n.)
husband beça (n.) , hócom (n.) , nek (n.)
husband of mother’s sister hálatou zamai (n.) , maar bói or zamai (n.)
hut bacá (n.) , górso (n.) , júpuçi (n.)
hydrogen haidrujan háwa (n.) , haidrujan boiyar (n.)
hygiene sehét or sófaiyi (n.)
hypocrite munafék (n.)

end here

 

%d bloggers like this: